مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد

اختصاص 10 میلیارد اعتبار به منظور توسعه مساجد در شهر اصفهان

مدیر امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه توسعه و ایمن‌سازی مساجد از اولویت‌های عمرانی در سال 96 خواهد بود گفت: 100 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری به توسعه و ایمن‌سازی مساجد شهر اختصاص داده خواهد شد.

آخرین اخبار