مدیرکل آموزش‌ و پرورش اصفهان:

بیش از 70 درصد مدارس استان اصفهان هوشمند هستند

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان اصفهان گفت: اجرای طرح هوشمندسازی در 70 درصد مدارس استان اصفهان انجام‌ شده و این هوشمندسازی تا پایان سال به 80 درصد خواهد رسید.

آخرین اخبار