در شهر حسن آباد انجام شد:

تکمیل و محوطه سازی ساختمان خانه عالم حسن آباد

تفاهم نامه بین بسیج سازندگی ناحیه امام علی(ع) و شورای شهر حسن آباد در خصوص خانه عالم این شهر امضاء شد.

آخرین اخبار