دادخواه

مهاجرت چهارمحالی ها به اصفهان دلیل اصلی افزایش تعداد بازنشستگان استان

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: مهاجرپذیری اصفهان به ویژه از استان چهارمحال بختیاری و خوزستان دلیل رشد ۱۰ درصدی بازنشستگان استان است.

آخرین اخبار