رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر هرند:

اقتصاد مقاومتی با اجرای ساختمان سبز/ ظرفیت بالای شرق اصفهان در جذب انرژی خورشیدی

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر هرند گفت: مردم و مسئولان با اجرای ساختمان های جدید براساس مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی را در راس زندگی قرار دهند.

آخرین اخبار