رئیس مجمع گردشگری اصفهان:

بخش خصوصی اصفهان در حوزه گردشگری نیازمند یک بدنه تخصصی است

رئیس مجمع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان نبود ساختار گردشگری مناسب در بخش خصوصی را یکی از مشکلات این بخش برشمرد و گفت: تصمیمات در بخش خصوصی باید در یک بدنه تخصصی گرفته شود.

آخرین اخبار