همسر صدام‌حسین، در سن 78 سالگی مرد

ساجدة خیرالله طلفاح همسر صدام حسین دیکتاتور سابق عراق که به اردن فرار کرده بود، در سن 78 سالگی در یکی از بیمارستان های این کشور مرد.

آخرین اخبار