نقل خاطره ای از رهبر معظم؛

سؤال فلسفی نوه رهبر انقلاب چه بود؟

بچه‌های ما ذهنشان دارد فلسفی می‌شود؛ خوشبختانه حرکت جامعه و نظام موجب شده که ذهنها عقلانیت پیدا کند.

آخرین اخبار