ادامه تحولات سوریه؛

مناطق حومه شمال شرقی زینبیه دمشق پاکسازی و امن شد/ نقشه

نیروهای سوری با کمک نیروهای مقاومت حزب الله موفق شدند در ادامه پاکسازی مناطق «حومه شمال شرقی منطقه زینبیه دمشق» تعدادی شهرک و مزارع را پاکسازی کردند.

آخرین اخبار