مسئول کارگروه حقوقی کمیته آب اتاق اصفهان

بودجه احیای تالاب گاوخونی در لایحه بودجه سال ۹۴ لحاظ نشده است

مسئول کارگروه حقوقی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ و در بخش احیای تالاب‌ها، بودجه لازم برای احیای ۵ تالاب کشور لحاظ شده اما متاسفانه این بودجه برای تالاب گاوخونی در نظر گرفته نشده است.

رئیس دانشگاه آزاد اصفهان

آلودگی کارخانه‌ها اقلیم زیست محیطی اصفهان را به هم زده است

رئیس دانشگاه آزاد اصفهان گفت: کارخانه‌ها اقلیم زیست‌محیطی را در کشور برهم زده در صورتی که باید کارخانجات در نزدیکی معادن ساخته شوند.

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان:

فولاد مبارکه در مباحث زیست‌محیطی همتراز با استانداردهای دنیا است

مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان گفت: این شرکت در زمینه تولید و مباحث زیست محیطی هم‌تراز با استانداردهای دنیا در حال حرکت است.

آخرین اخبار