باتوجه ویژه به بحران آب/

همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز در اصفهان برگزار می‌شود

دبیر اجرایی همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز گفت: همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز به منظور انجام نشست‌هایی برای رسیدن به راه‌حل مطلوب در بحث‌های زیست محیطی صنعت از ۲۶ آذر در اصفهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار