محمد رضا توکلی:

طرح تحول نظام سلامت یا طرح تحول درآمد پزشکان؟

آیا مشکلات نظام سلامت ما فقط با تزریق پول حل می شود؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

دریافت وجه غیرقانونی در بیمارستان‌های اصفهان پیگیری می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: گام سوم طرح تحول نظام سلامت از ابتدای مهرماه به اجرا در آمده و با اجرای این طرح، برخورد جدی با پزشکان و بیمارستان‌های متخلف در زمینه دریافت وجه غیر قانونی در دستور کار قرار دارد.

آخرین وضعیت پروانه طبابت پزشکان زیرمیزی‌بگیر اعلام شد

مدیرکل صلاحیت‌های حرفه‌ای و صدور پروانه‌های نظام پزشکی گفت: سیستم ثبت پروانه سازمان نظام پزشکی سراسری است و چنانچه پروانه طبابت پزشکی به دلیل تخلف باطل شود، وی نمی‌تواند در شهر دیگری طبابت کند.

لطفا تا آخر سال دکتر نروید!

لطفا تا آخر سال دکتر نروید!

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان:

شان مردم در بیمارستان ها حفظ نمی شود

با وجود اینکه تکریم ارباب رجوع باید سر لوحه همه ارگان ها باشد اما متاسفانه وضعیت بیمارستان ها به گونه ای است که شان مردم و بیماران حفظ نمی شود.

آخرین اخبار