درمجمع هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان اصفهان مطرح شد

ورزش، تنها راه حل تخليه انرژي /لزوم رفع تبعیض در زیر ساخت‌های ورزشی

مجمع سالیانه هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان اصفهان با حضور سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو هیأت رئیسه هستند برگزار شد که در این جلسه اهمیت ورزش روستایی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار