سرپرست دفتر روستایی اداره‌کل حمل و نقل اصفهان:

روستا‌های پرجمعیت استان اصفهان زیرپوشش حمل و نقل روستایی قرار دارند

سرپرست دفت روستایی اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های اصفهان گفت: تمامی روستا‌های خارج از حریم شهر در استان اصفهان زیرپوشش دفاتر نمایندگی حمل و نقل روستایی قرار دارند.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان:

طرح ردیابی فرآورده‌های طیور در استان اصفهان آغاز شد

مدیرکل دامپزشکی اصفهان گفت: از ابتدای دی‌ماه امسال طرح شناسایی و ردیابی فرآورده‌های طیور با صدور گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای حمل مرغ زنده از مرغداری به کشتارگاه‌های طیور استان شروع ‌شد.

آخرین اخبار