پاسخ‌های دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور به رواج یک آسیب؛

پرداخت از جیب هایی که همچنان نامتعارف است

وقتی با افزایش تعرفه ها، روز به روز بیمه‌ها تضعیف شوند، آن وقت رابطه مالی بین پزشک و بیمار هم بیشتر می‌شود.

آخرین اخبار