ناتوانی وزارت بهداشت در ریشه کنی معضل زیرمیزی؛

پزشکان نسخه جیب بیماران را می پیچند

گره زیر میزی به جای باز شدن هر روز کورتر می شود تا بیماران فقیر تر و پزشکان زیاده خواه هر روز حریص تر شوند.

رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی

نوروزی بدون زیرمیزی

رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی از عدم گزارش تخلفات زیرمیزی به سامانه ۱۶۹۰ در نوروز امسال خبر داد.

دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره زیرمیزی پزشکان

آیت‏‌‏الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه یکی از عیوب جامعه پزشکی زیرمیزی بود و تخلف برخی، احترام کل جامعه پزشکی را خدشه دار کرده بود، گفت: تحریم‌های فراوانی از سوی کشورهای غربی علیه ایران اعمال ‏شد ولی ایران توانست پیشرفت خوبی کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

دریافت وجه غیرقانونی در بیمارستان‌های اصفهان پیگیری می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: گام سوم طرح تحول نظام سلامت از ابتدای مهرماه به اجرا در آمده و با اجرای این طرح، برخورد جدی با پزشکان و بیمارستان‌های متخلف در زمینه دریافت وجه غیر قانونی در دستور کار قرار دارد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:

ارائه خدمات پاک به بیماران و حذف زیرمیزی کلید خورد

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: نظارت دقیق بر اجرای مفاد کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت جزو رئوس فعالیت‌های این سازمان قرار می‌گیرد تا شاهد ارائه خدمات پاک به بیماران و حذف پرداخت‌های غیر متعارف باشیم.

لطفا تا آخر سال دکتر نروید!

لطفا تا آخر سال دکتر نروید!

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اخذ زیر میزی از بیماران غیر مجاز است

تعرفه های غیرقانونی و زیرمیزی که توسط پزشکان از بیماران اخذ می شود، به هیچ وجه قابل تایید ما نیست.

آخرین اخبار