مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان:

سهم مزد کارگران افزایش یابد/”اقتصاد تعاونی” زیرساخت اقتصادمقاومتی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه منطقی‌کردن سهم مزد یا سهم نیروی کار در قیمت تمام شده از مهمترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: لازم است در این برنامه سهم بَری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده محقق شود.

آخرین اخبار