معاون رئیس‌جمهور؛

میزان حمایت از نخبگان داخلی 10 برابر استعدادهای برتر خارج از ایران است/ زیرساخت‌های ارتباطاتی را در اختیار نخبگان بگذاریم

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: میزان حمایت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری در ایران برای نخبگان داخلی 10 برابر از استعدادهای برتر و نخبگان خارج از کشور است.

آخرین اخبار