مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

نصف مردم از وضعیت بحرانی آب‌های زیرزمینی اطلاع ندارند

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: یکی از پروژه‌های ۱۵گانه مصوب در طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی که در شورای عالی آب کشور تصویب شد، بحث آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی است که این امر اهمیت کار روابط عمومی‌ها را نشان می‌دهد.

عضو شورای شهر اصفهان

حیات آب‌های شیرین زیرزمینی اصفهان با نفوذ آب‌های تلخ در خطر است

عضو شورای شهر اصفهان گفت: حیات آب‌های شیرین زیرزمینی اصفهان با نفوذ آب‌های تلخ در خطر است و این روزها خشکی زاینده‌رود اثرات سوئی در اصفهان به جا گذاشته است.

امینی:

کمترین تقصیر خشکسالی برعهده طبیعت است/دستبردهای بشری عامل کم‌ آبی

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه کمترین تقصیر خشکسالی برعهده طبیعت است،گفت:دستبردهای بشری مهمترین عامل خشکی حوضه‌های آبریزی همچون زاینده رود است.

آخرین اخبار