عضو شورای شهر اصفهان:

راهکار کاهش آلودگی اصفهان به حداقل رساندن سفرهای درون شهری است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای کاهش آلودگی هوای اصفهان باید سفرهای درون شهری را کاهش داده و به مسائل زیربنایی و زیرساخت‌های شهر بیش از گذشته توجه کنیم.

آخرین اخبار