مدیرعامل سازمان زیباسازی اصفهان:

دیوارهای مهربانی اصفهان ساماندهی می‌شوند/ حذف تبلیغات نامطلوب تا پایان امسال

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: سیاست شهرداری این است که در دیوارهای مهربانی هیچ دخالتی نداشته باشد اما به دلیل وجود برخی تذکرات از سوی مردم قرار بر این شد تا با مصوبه معاونت فرهنگی ما در طراحی این دیوارها ورود پیدا کنیم.

آخرین اخبار