مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبر داد

هزینه 4 میلیاردی شهرداری اصفهان برای زیباسازی شهر در سال 95

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: این سازمان برای پروژه‌هایی که برای سال 95 و نوروز 96 در شهر اصفهان انجام گرفت، حدود 4 میلیارد تومان هزینه کرده است.

آخرین اخبار