روایت اشک‌های خلبان شهید عباس بابایی در محضر امام خمینی(ره)

درسال 1364 جمعی از فرماندهان به محضر امام(ره) رسیده بودند. در این میان شهید عباس بابایی هم حضور داشت که به شکل خاصی شانه‌هایش در حین فرمایشات امام تکان می‌خورد.

نام نویسی در کاروان‌های مرحله دوم عمره از فردا آغاز می‌شود

نام نویسی در کاروان‌های مرحله دوم اعزام های عمره مفرده جاری از فردا (چهارشنبه دوم بهمن ماه 1392) آغاز می‌شود.

آخرین اخبار