تا پایان سال تحصیلی جاری صورت می‌گیرد:

راه‌اندازی مدارس زیست‌محیطی در شهر اصفهان

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تا پایان سال تحصیلی جاری در هر یک از نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان یک مدرسه زیست‌محیطی راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار