امام جمعه اصفهان:

پاکسازی ادارات از فساد و زیرمیزی انتظار بحق مردم است

امام جمعه اصفهان گفت: مردم انتظار دارند ادارات از فساد، باج‌خواهی و زیر میزی گرفتن پاک شوند.

آخرین اخبار