زورگیران به تازه داماد رحم نکردند

سیروس که پس از شناسایی از سوی تعداد دیگری از مالباختگان چاره‌ای جز اعتراف نداشت در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: از ترس حامد دروغ گفتم؛ حامد به من زنگ زد و پیشنهاد سرقت‌ها را مطرح کرد.

آخرین اخبار