اصفهان قهرمان قهرمان مسابقات هنر های فردی زورخانه ای کشور شد

مسابقات هنرهای فردی و میانداری بزرگسالان کشور به میزبانی شیراز برگزار شد و تیم اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های فارس و کرمان نیز دوم و سوم شدند.

آخرین اخبار