رییس انجمن جنین شناسی

۳/۵میلیون زوج نابارور در حسرت بچه دار شدن/ زوجین ناباور مشاوره و معاینه رایگان می‌شوند

رییس انجمن جنین شناسی و تولید مثل ایران از مشاوره رایگان و معاینه به زوجین نابارور در کشور خبر داد.

آخرین اخبار