سه قلوهای غیر عادی این زوج سرانجام بدنیا آمدند + عکس

با وجود هشدارهای پزشکان و نتایج آزمایشات بدنیا آمدن سه قلوی سالم دختر نشان داد که هنوز احساسات مادرانه بالاتر از علم پزشکی می‌تواند معجزه کند.

آخرین اخبار