معاون بهزیستی استان اصفهان:

تنها ۱۰ درصد از زوج‌های اصفهانی به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه می‌کنند

معاون بهزیستی استان اصفهان گفت: سالیانه ۱۰ درصد زوج‌های اصفهانی به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه می‌کنند.

آخرین اخبار