پنهان‌ترین مشکل زوج‌ها چیست؟

مبتکر حوزه علوم چندتخصصی سلامت خانواده با تشریح مقوله زوج‌درمانی از پنهان‌ترین مشکل زوجین و اقداماتی که یک زوج درمانگر برای رفع مشکل می‌کند، سخن گفت.

آخرین اخبار