مدیرکل سازمان حج و زیارت اصفهان:

فوت زائران اصفهانی از هیچ منبع رسمی اعلام نشده است

مدیرکل سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: هنوز هیچ منبع رسمی فوت زائران اصفهانی در عراق را تایید نکرده است.

آخرین اخبار