زن مسلمان در آغوش سرباز آمریکایی‌+‌فیلم

گفته می‌شود دختری که در این عکس دیده می‌شود یک دختر ایرانی‌الاصل است.

آخرین اخبار