فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مقام زن و حضرت زهرا(س)

تضمین آینده کشور با ایفای نقش و وظایف مادری

امام خامنه‌ای فرموده‌اند: اگر ما توانستیم در زمینه زن و خانواده و مادر و همسر درست فکر کنیم، درست تصمیم بگیریم و درست عمل کنیم، بدانید که آینده این کشور تضمین شده است. یکی از مهمترین وظائف زن خانه‌داری است.

طوبی یوسفی

حجاب بی فرهنگی نیست

آشکارا به سمت شناخت صدف ارزشمند حجاب و عفاف حرکت کنیم تا دشمنان یواشکی به سمت آرمانهای ما حرکت سوء نداشته باشند.

آخرین اخبار