زنان مسلح برای مقابله با داعش/تصاویر

تعداد زیادی از زنان عراق روز گذشته به منظور آمادگی برای ورود به جنگی سرنوشت ساز با داعش مسلح شدند.

آخرین اخبار