یک زن مسلمان آمریکایی:

الگوی سوم زن باید اسلامی باشد

یک زن مسلمان آمریکایی با بیان اینکه زنان مسلمان از دیدگاه‌های پوچ غرب فاصله گرفته‌اند، گفت: الگوی سوم زن باید اسلامی باشد.

آخرین اخبار