مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی اصفهان:

حمله ملخ‌ها و طغیان زنگ گندم، کشاورزی اصفهان را تهدید می‌کند

مدیر حفظ نباتات اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه بارندگی‌های بهاری در روزهای اخیر رطوبت هوا را به دنبال داشته، حمله ملخ‌ها و طغیان زنگ گندم برای محصول گندم پیش‌بینی می‌شود.

آخرین اخبار