همزمان با سراسر کشور؛

زنگ مهر و مقاومت در مدارس جرقویه علیا نواخته شد

همزمان با سراسر کشور زنگ مهر و مقاومت به پاس قدردانی از دانش آموز عباس احمدی رتبه سوم کشوری جشنواره خوارزمی در دبیرستان امام خمینی(ره) به صدا در امد.

رئیس آموزش و پرورش بن رود:

بازگشایی مدارس به عنوان پروژه مهم ملی در مناطق قلمداد می شود

محمد حیدری گفت: پروژه ی بازگشایی مدارس یک پروژه ی ملی قلمداد و همکاری تمام نهاد های دولتی در اجرای این امرمهم است.

همزمان با سراسر کشور:

زنگ مقاومت در روستای پیکان به صدا درآمد

در اولین روز از سال تحصیلی 94 – 93 و دومین روز از هفته دفاع مقدس، آیین بازگشایی مدارس و نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در آموزشگاه نجمه مجتمع شهید باهنر روستای پیکان برگزار شد.

صدای زنگ مهر در ورزنه پیچید

زنگ مهر و مقاومت در سنگر های عشق و دانش با حضور مسئولین بخش بن رود و ورزنه به صدا درآمد.

شهردار حسن آباد خبر داد:

شهر به استقبال زنگ مهر 93 رفت

شهردار شهر حسن آباد از آماده سازی شهر جهت استقبال از دانش آموزان این شهر خبر داد.

در جلسه بزرگداشت دفاع مقدس جرقویه سفلی مطرح شد:

مناسبت های سال را در راستای هم به درستی اجرا کنیم

بخشدار جرقویه سفلی در جلسه هماهنگی ستاد گرامی داشت دفاع مقدس گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام شود که توجه به یکی از این دو موضوع دیگری را تحت شعاع قرار ندهد.

آخرین اخبار