دوئل خودروها و صنایع آلاینده برای فشردن گلوی اصفهان؛

آیا انتظار ۱۳ ساله اصفهانی ها پایان می یابد؟

این روزها خودروها و صنایع آلاینده برای به شماره انداختن نفس اصفهان از یکدیگر سبقت می گیرند و شهروندان اصفهانی بیش از گذشته جای خالی سیستم حمل و نقل ریلی را احساس می کنند.

آخرین اخبار