هشدار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی:

زنگ تلفن همیشه زنگ خبر نیست، بلکه گاهی زنگ خطر است

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سایت اطلاع‌رسانی خود به مردم کشورمان یادآور شده است که « زنگ تلفن همیشه زنگ خبر نیست، بلکه گاهی زنگ خطر است»

آخرین اخبار