‌مدیرکل کتابخانه‌های اصفهان:

زنگ انشا و املا باید در مدارس اصفهان احیا شود

مدیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی اصفهان گفت: زنگ انشا و املا بایستی در مدارس احیا شود که دستور اکید ریاست جمهوری است.

آخرین اخبار