در روستای کمال آباد برگزار شد؛

زنگ آب با شعار انسجام سازمانی، پویایی و رضایتمندی در روستای کمال آباد نواخته شد

با حضور دانش آموزان مقطع ابتدایی و مسئولان محلی زنگ آب در روستای کمال آباد نواخته شد

آخرین اخبار