زندگی کارآفرینانه فقط در کسب و کار تعریف نمی‌شود

یک روان‌شناس و استاد دانشگاه ویژگی‌های افراد کارآفرین را تشریح کرد.

آخرین اخبار