کارت شناسایی شهید محمد بوجاری ورزنه پیدا شد؛

آیا شهید ورزنه ای بعد از 31 سال به آغوش خانواده بازمیگردد؟/ شبکه های اجتماعی در انتشار مطلب دقت کنند

علی بوجاری ورزنه، برادر شهید محمد بوجاری گفت: از رسانه ها و شبکه های اجتماعی درخواست می کنم تا اطمینان کامل از تشخیص هویت پیکر شهید پیدا نکرده اند، در انتشار مطالب دقت کنند زیرا پدر و مادر شهید در انتظار 31 ساله به سر برده اند و اگر پیکر شهید متعلق به محمد بوجاری نباشد، پدر بیمارش ضربه روحی از انتشار اخبار خواهد خورد.

آخرین اخبار