همزمان با 26خرداد برگزار می شود:

بزرگداشت شهید صفار هرندی از شهدای مؤتلفه اسلامی

شهردار شهر هرند از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید رضا صفار هرندی همزمان با سالروز شهادت وی در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

آخرین اخبار