فرزند آیت‌الله مرعشی در برنامه «ضیافت» روایت کرد

فرد مستی که با روضه اباعبدالله عاقبت بخیر شد

آیت‌الله مرعشی نجفی روزی برای خواندن خطبه عقدی به مراسمی خارج از شهر رفت. هنگام بازگشت در کوچه‌ای متوجه می‌شود یک فرد مست به سمت ایشان می‌آید.

آخرین اخبار