حداد عادل:

زندگی سردارانی از جنس انسانهای عاشق

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب گفت: بزرگمردان و سرداران ایرانی انسان هایی عاشق بودند که وجود خود را برای مردم و کشورشان می خواسته اند و در پی نفع خود نبودند.

آخرین اخبار