مرد 62 ساله اصفهانی پس از ایست کامل قلبی به زندگی بازگشت

مرد 62 ساله‌ای، پس از ایست کامل قلبی و با تلاش تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی 115 شهرستان اصفهان به زندگی دوباره بازگشت.

آخرین اخبار