حسین شریعتمداری:

حضور مدیران اشرافی در مسوولیت‌های حساس، هولناک‌تر از فاجعه حقوق‌های نجومی است

آنچه مورد انتظار است مقابله جدی با گرایش مدیران و مسئولان به زندگی اشرافی است و در این میان، شمارش مبالغی که به ناحق گرفته و یا هزینه شده است در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد.

آخرین اخبار