استفاده نادرست برخی خانواده ها از فضای مجازی

شبیخون فضای مجازی به سبک زندگی اسلامی!

دسترسى آسان در برقرارى روابط در دنياى مجازى كه به راحتى مى توان با صدا، عكس و فيلم همزمان با چند نفر ارتباط برقرار كرد باعث شده است تا هويت واقعى و بنيان برخى از خانواده ها سست شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

اجرای سبک زندگی اسلامی نیاز به سنت‌سازی دارد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: برای مدیریت سبک زندگی در جامعه باید سنت‌سازی کرد که این سنت‌ها از صدر اسلام تا به حال وجود داشته است.

آخرین اخبار